ΤαμείαΑποδόσεις*
Ancoria Asia Consumer Fund6.14%
Ancoria/Carnegie Russia5.89%
China5.61%
USA4.23%
Global Growth4.15%

(*Καθαρές αποδόσεις μέχρι τις 21/01/2020)