ΤαμείαΑποδόσεις*
USA8.64%
Money Market Fund USD6.30%
Real Estate2.79%
Thailand2.54%
Commodity2.42%

(*Καθαρές αποδόσεις μέχρι τις 19/10/2018)